บริษัท กาแล็คซี่ ซัพพลาย จำกัด
โทร 098 265 3953 , 092 278 9859
  • th

ACI-120 Series 3


ACI-120 Series 3

 

 

เทคโนโลยีญี่ปุ่น ใหม่ล่าสุด 3 ห้องเผาไหม้

 

  ตัวอย่างการบริหารจัดการขยะ วันละ 20 ตัน  

ที่ เทศบาลตำบลห้วยใหญ๋ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ด้วยการคัดแยกไปใช้ประโยชน์ ฝังกลบ และเผาทำลายด้วยเตาเผาขยะ

1.ขยะถูกนำมาคัดแยกในโรงเรือน นำส่วนที่มีมูลค่าไปจำหน่าย ทำปุ๋ย และ น้ำหมักชีวภาพ 

2.ส่วนที่ต้องการเผาถูกดันมากองไว้หน้าเตา เพื่อนำเข้าเผาในเตา เผาทำลายด้วยความร้อนสูงกว่า 800 องศาเซลเซียส  โดยใช้เตาเผาขยะ จำนวน 5 เตา เหลือขี้เถ้าประมาณ 4 % ของปริมาณขยะที่ถูกเผาทั้งหมด นำมาฝังลงบ่อที่ขุดเตรียมไว้


 

3.มีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากปล่องควัน ที่ผ่านมาตรฐาน  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2553