บริษัท กาแล็คซี่ ซัพพลาย จำกัด
โทร 098 265 3953 , 092 278 9859
  • th

เตาเผาขยะ รุ่น ACI 200 Series 2


เตาเผาขยะ รุ่น ACI 200 Series 2

รายละเอียดสินค้า

เราเป็นบริษัทที่นำนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น มาผลิตเตาเผาขยะในประเทศไทย และนอกจากเตาเผาขยะที่เราจำหน่ายแล้ว เรายังมีบริการติดตั้งเตาเผาขยะทั้วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย เหมาะแก่การใช้งานในสถานที่ต่างๆ เช่น เตาเผาขยะเทศบาล อบต. สำนักงาน การใช้เตาเผาขยะนั่นจะทำให้อากาศเสียที่ออกจากปลายปล่องควันของเตาเผาขยะระบบนี้ ได้ผ่านการตรวจวัดแล้วว่าผ่านมาตรฐานคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากปล่องควัน ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553  เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเหล่านี้จึงเป็นที่ยอมรับและใช้งานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ลักษณะของเตาเผา
1. ขนาดเตา กว้าง 1.4 ม. X ยาว 3 ม. X สูง 2 ม.
2. ความสูงของปล่อง 9.6 ม. (จากพื้น)
3. มีระบบห้องเผาไหม้ 2 ห้อง
( TWO CHAMBERS )

4. เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 150 - 200 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง
5. เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ไม่มีระบบ และ อุปกรณ์เติมอากาศ
6. อุณหภูมิในขณะเผาไหม้ 650 - 900 องศา
 

7. น้ำหนักเตารวม 12,000 กิโลกรัม
8. อายุการใช้งาน 5 ปี (ไม่น้อยกว่า)
9. สินค้ารับประกัน 1 ปี นับจากวันเริ่มใช้งานหรือส่งมอบ
 


 

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  ของเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ

รุ่น ACI-200 Series 2

 

Parameter พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน ACI-200 Series 2 ผล
1. ฝุ่นละออง  (Total Suspended Particulate) Mgm3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ  320 0.38 ผ่าน
2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide ) ppm น้อยกว่าหรือเท่ากับ  30 < 1 ผ่าน

3. ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจน-ไดออกไซด์
   (Oxygen of Nitrogen as Nitrogen Dioxide)

ppm น้อยกว่าหรือเท่ากับ  250 133 ผ่าน
4. ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride) ppm น้อยกว่าหรือเท่ากับ  80 1.46 ผ่าน
5. ไดออกซิน (Dioxins) ng-I-TEQm3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ  0.5 0.00354 ผ่าน
6. แคดเมียม (Cadmium) Mgm3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ  0.5 < 0.001 ผ่าน
7. ตะกั่ว (Lead) Mgm3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ  1.5 < 0.004 ผ่าน
8. ปรอท (Mercury) Mgm3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ  0.05 < 0.001 ผ่าน
9. ค่าความทึบแสง ( Opacity ) % น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 5 ผ่าน

 

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดย  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ที่ได้รับการรับรองอนุญาตการขึ้นทะเบียน
จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐาน

1 . มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2553
2. คำนวณผลที่อุณหภูมิ 25o Cความดัน 1 บรรยากาศ  และออกซิเจนส่วนเกิน ร้อยละ 7

  
ราคา:
0.00 THB
ปรับปรุงล่าสุด:
19 พฤศจิกายน 2020
เตาเผาขยะ รุ่น ACI 200 Series 2 ราคาถูก คุณภาพสูง บริษัท กาแล็คซี่ ซัพพลาย จำกัด
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เตาเผาขยะ รุ่น ACI 50

คุณลักษณะของเตาเผา ขนาดเตา กว้าง 1.25 ม. ยาว 1.6 ม ความสูงของปล่อง 4.5 ม. จากพื้น มีระบบห้องเผาไหม้ 3 ห้อง

สอบถาม
เตาเผาขยะ รุ่น ACI 200 Series 1

คุณลักษณะของเตาเผา ขนาดเตา กว้าง 1.4 ม. ยาว 3 ม ความสูงของปล่อง 7.64 ม. จากพื้น มีระบบห้องเผาไหม้ 5 ห้อง

สอบถาม
เตาเผาขยะ รุ่น ACI 80 Series 1

คุณลักษณะของเตาเผา ขนาดเตา สูง 1.08 ม. ยาว 2.1 ม ความสูงของปล่อง 5.4 ม. จากพื้น มีระบบห้องเผาไหม้ 2 ห้อง

สอบถาม
เตาเผาขยะ รุ่น ACI 120 Series 4

คุณลักษณะของเตาเผา ขนาดเตา กว้าง 1.4 ม. ยาว 2.7 ม ความสูงของปล่อง 7 ม. จากพื้น มีระบบห้องเผาไหม้ 3 ห้อง

สอบถาม
เตาเผาขยะ รุ่น ACI 120 Series 1

คุณลักษณะของเตาเผา ขนาดเตา กว้าง 1.4 ม. ยาว 2.56 ม ความสูงของปล่อง 4.8 ม. จากพื้น มีระบบห้องเผาไหม้ 2 ห้อง

สอบถาม
เตาเผาขยะ รุ่น ACI 50 Series 2

คุณลักษณะของเตาเผา ขนาดเตา สูง 1.65 ม. ยาว 1.25 ม ความสูงของปล่อง 5.75 ม. จากพื้น มีระบบห้องเผาไหม้ 3 ห้อง

สอบถาม
เตาเผาขยะ รุ่น HI 50

คุณลักษณะของเตาเผา ขนาดเตา กว้าง 1.1 ม. ยาว 1.45 ม ความสูงของปล่อง 4.5 ม. จากพื้น มีระบบห้องเผาไหม้ 2 ห้อง + Cyclone

สอบถาม