บริษัท ดีดีพลัส 88 จำกัด
โทร 098 265 3953 , 092 278 9859
  • th

เตาเผาขยะ รุ่น ACI 20 Series 2


เตาเผาขยะ รุ่น ACI 20 Series 2

รายละเอียดสินค้า
 

        เราเป็นบริษัทที่นำนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น มาผลิตเตาเผาขยะในประเทศไทย และนอกจากเตาเผาขยะที่เราจำหน่ายแล้ว เรายังมีบริการติดตั้งเตาเผาขยะทั้วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย เหมาะแก่การใช้งานในสถานที่ต่างๆ เช่น เตาเผาขยะเทศบาล อบต. สำนักงาน การใช้เตาเผาขยะนั่นจะทำให้อากาศเสียที่ออกจากปลายปล่องควันของเตาเผาขยะระบบนี้ ได้ผ่านการตรวจวัดแล้วว่าผ่านมาตรฐานคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากปล่องควัน ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553  เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเหล่านี้จึงเป็นที่ยอมรับและใช้งานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

คุณลักษณะของเตาเผา
ระยะของเตา : Natural Air Control incinerator (A.C.I.)
ขนาด : สูง 1.25 m. เส้นรอบวง 2.40 m. ความสูงของปล่องไฟ 3.75 m.
โค่นปล่อง : ∅ 0.20 ม.
หล่อคอนกรีตทนไฟ หนา 0.05 ม.
ปล่อง : ∅ 0.20 ม. สูง 2.40 ม.

น้ำหนัก : 20 Kg. / ชม.
ปริมาณที่เผาได้ / ชม. : 725 Kg.
อัตราส่วนของขยะที่เผาได้ (ขยะเปียก : ขยะแห้ง) :
25 : 75
ห้องเผาไหม้ : 2 ห้องเผาไหม้ (Two Chambers)

 

 

อุณหภูมิในขณะเผาไหม้ : 650-900℃
เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ : ไม่มีระบบ หรืออุปกรณ์เติมอากาศ
อายุการใช้งาน : 5 ปี (ไม่น้อยกว่า)
การรับประกัน : 1 ปี นับจากวันที่เริ่มใช้งานหรือส่งมอบ

 

 
 

 

 วัสดุที่ใช้

1. ปูนทนไฟ    2. Ceramic  Fiber    3. เหล็กโครงสร้าง  หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.    4. เหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
 

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ รุ่น ACI 20 Series 2

Parameter พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน รุ่น ACI 20 Series 2 ผล
1. ฝุ่นละออง  (Total Suspended Particulate) มก./ลบ.ม. ไม่เกิน  320 144 ผ่าน
2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide ) พีพีเอ็ม ไม่เกิน  30 24 ผ่าน

3. ออกไซด์ในรูปไนโตรเจน-ไดออกไซด์
   
(Oxide of Nitrogen Dioxide)

พีพีเอ็ม ไม่เกิน  250 77 ผ่าน
4. คาร์บอนมอนอกไซด์ ( Carbon Monoxide) พีพีเอ็ม Not mentioned 340 ผ่าน
5.  สารตะกั่ว ( Lead ) มก./ลบ.ม. ไม่เกิน  1.5 <0.075 ผ่าน
6. สารแคดเมียม ( Cadmium ) มก./ลบ.ม. ไม่เกิน  0.5 <0.0002 ผ่าน
7.  สารปรอท (Mercury) มก./ลบ.ม. ไม่เกิน  0.05 <0.0001 ผ่าน
8. ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride) พีพีเอ็ม ไม่เกิน  80 10.89[1] ผ่าน
9. ค่าความทึบแสง ( Opacity ) % ไม่เกิน 10 6.50 ผ่าน
10. คาร์บอนไดออกไซด์ ( Carbon Dioxide ) % Not mentioned 7.10 ผ่าน

 

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดย  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ที่ได้รับการรับรองอนุญาตการขึ้นทะเบียน
จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐาน

1 . มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2553
2. คำนวณผลที่อุณหภูมิ 25℃ความดัน 1 บรรยากาศ  และออกซิเจนส่วนเกิน ร้อยละ 7


 

 

  
ปรับปรุงล่าสุด:
19 พฤศจิกายน 2020
เตาเผาขยะ รุ่น ACI 20 Series 2 รุ่น ACI-20 Series 1-2 ราคาถูก คุณภาพสูง บริษัท ดีดีพลัส 88 จำกัด
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
บริการติดตั้งเตาเผาขยะ กรุงเทพมหานคร

เรามีบริการติดตั้งเตาเผาขยะ กรุงเทพมหานคร และ เขตปริมณฑล โดยทีมงานคุณภาพที่มีความเชียวชาญเรื่องเตาเผาขยะโดยตรง

สอบถาม
เตาเผาขยะ รุ่น ACI 50 Series 1

ลักษณะของเตาเผา ขนาดเตา กว้าง 1.25 ม. X ยาว 1.25 ม. X สูง 1.70 ม.ความสูงของปล่อง 4 ม. (จากพื้น) ท่อนล่างหล่อด้วยปูนทนความร้อน

สอบถาม
บริการติดตั้งเตาเผาขยะ นครปฐม

เรามีบริการติดตั้งเตาเผาขยะ นครปฐม โดยทีมงานคุณภาพที่มีความเชียวชาญเรื่องเตาเผาขยะโดยตรง พร้อมแนะนำวิธีใช้งานเตาเผาขยะที่ถูกต้อง

สอบถาม
เตาเผาขยะ รุ่น HI 50

คุณลักษณะของเตาเผา ขนาดเตา กว้าง 1.1 ม. ยาว 1.45 ม ความสูงของปล่อง 4.5 ม. จากพื้น มีระบบห้องเผาไหม้ 2 ห้อง + Cyclone

สอบถาม
เตาเผาขยะ รุ่น ACI 50 Series 2

คุณลักษณะของเตาเผา ขนาดเตา สูง 1.65 ม. ยาว 1.25 ม ความสูงของปล่อง 5.75 ม. จากพื้น มีระบบห้องเผาไหม้ 3 ห้อง

สอบถาม
เตาเผาขยะ รุ่น ACI 120 Series 3

คุณลักษณะของเตา ขนาดเตากว้าง 1.4 เมตร ยาว 2.5 เมตร สูง 2.3 เมตร ความสูงของปล่องจากพื้น 8.0 เมตร 3. มีระบบห้องเผาไหม้

สอบถาม
เตาเผาขยะ รุ่น ACI 200 Series 1

คุณลักษณะของเตาเผา ขนาดเตา กว้าง 1.4 ม. ยาว 3 ม ความสูงของปล่อง 7.64 ม. จากพื้น มีระบบห้องเผาไหม้ 5 ห้อง

สอบถาม
เตาเผาขยะ รุ่น ACI 80 Series 1

คุณลักษณะของเตาเผา ขนาดเตา สูง 1.08 ม. ยาว 2.1 ม ความสูงของปล่อง 5.4 ม. จากพื้น มีระบบห้องเผาไหม้ 2 ห้อง

สอบถาม
//updateEventProduct(id)